O N C O C A R D - Performanță pentru viață!

Orar : Luni - Vineri | 08:00 - 20:00
  Contact : (+40) 268 994

Informatii

GHIDUL PACIENTULUI

INTERNAREA

Pacienții sunt internați în secțiile noastre în urma unei programări sau prin intermediul cabinetelor de specialitate din ambulatoriul spitalului. Se recomandă ca pacienții să se adreseze medicilor noștri specialiști pentru consultații în urma cărora vor primi toate informațiile și recomandările necesare privind internarea.
Internările se efectuează în regim de spitalizare de zi și spitalizare continuă, atât în regim de asigurat cât și în regim de plată.

La internare pacientul se prezintă la biroul de internări cu următoarele documente:
• Actul de identitate;
• Biletul de trimitere eliberat de medicul de familie sau medicul specialist;
• Dovada de asigurat CNAS (În cazul serviciilor compensate prin contract CNAS).
• Cardul de sănătate.

Program birou de internări:
Luni: 08:00 – 16:00
Marți: 08:00 – 18:00
Miercuri: 08:00 – 16:00
Joi: 08:00 – 18:00
Vineri: 08:00 – 16:00

EXTERNAREA

La externare pacienții vor primi scrisoare medicală/bilet de ieșire și decontul serviciilor medicale.

ACCESUL APARȚINĂTORILOR/VIZITATORILOR

Program de vizită:

Luni – Vineri: 15:00 – 18:00

Sâmbătă – Duminică: 12:00 – 18:00

Condiții de acces:

 • Accesul vizitatorilor în spital este permis numai în timpul programului de vizită, durata vizitei fiind de maxim 20 de minute;
 • Accesul se permite numai în grup de maxim 2 persoane pentru un pacient;
 • Vizitatorii vor putea intra în secție doar cu pelerine și cu papuci igienici de protecție pe care îi primesc de la recepție;
 • La intrarea în spital vizitatorii vor fi înscriși obligatoriu în registrul de evidență în baza documentului de identitate și vor primi un ecuson care să ateste calitatea de vizitator. Ecusonul se va purta la vedere;
 • Nu este permis accesul în secție al vizitatorilor care prezintă boli infecto-contagioase;
 • Vizitatorii nu au voie să se așeze pe paturile pacienților;
 • Vizitatorii nu au voie să afecteze curățenia, să deranjeze ceilalți pacienți;
 • În cadrul spitalului, vizitatorii au obligația să arunce gunoaie, reziduuri, ambalaje de orice natură, exclusiv în locurile amenajate în acest sens;
 • Vizitatorii se vor spăla pe mâini la intrarea și ieșirea din salon;
 • Vizitatorii nu au voie să aducă pacienților alimente interzise de către medicul curant, băuturi alcoolice, țigări;
 • Vizitatorii nu au voie să intervină în îngrijirile medicale ale pacienților;
 • Vizitatorii nu au acces la documentele medicale ale pacienților, toate informațiile despre pacienți vor fi solicitate direct medicului curant;
 • În cadrul spitalului este interzisă producerea de zgomote prin strigăte, larmă cât și prin utilizarea de aparate radio, CD-playere etc.;
 • În cadrul spitalului este strict interzis accesul cu echipament video și audio și de asemenea este strict interzisă înregistrarea audio și video, fără acordul prealabil scris al conducerii spitalului;
 • Se interzice complet fumatul în unitățile sanitare, de învățământ, precum și în cele destinate protecției și asistenței copilului, de stat și private – conform Lege nr. 15 din 29/01/2016.